14:25 27/06/2011

6 tháng, bội chi ngân sách trên 30 nghìn tỷ đồng

Diệu Hương

Bội chi ngân sách nhà nước tính đến 15/6 ước vào khoảng 30,145 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước đến 15/6 đạt khoảng 301,34 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán năm và tăng khoảng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng thu ngân sách nhà nước đến 15/6 đạt khoảng 301,34 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán năm và tăng khoảng 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Hội nghị giao ban sản xuất sáng 27/6, bội chi ngân sách nhà nước tính đến 15/6 vào khoảng 30,145 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 25% mức bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua.

Cùng thời gian này, tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 301,34 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán năm. So với dữ liệu công bố cùng thời điểm này năm ngoái, tổng thu ngân sách đã tăng khoảng 24,3%.

Ngược chiều với cùng kỳ năm ngoái, khi thu từ dầu thô khá đuối và các khoản thu khác khởi sắc hơn so với dự toán, 6 tháng đầu năm nay, thu dầu thô lại dẫn đầu về mức đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Cụ thể, thu từ dầu thô đến 15/6 đạt 42 nghìn tỷ đồng và bằng 60,6% dự toán năm. Phân tích số liệu liên quan cho thấy, giá dầu thô xuất khẩu bình quân 6 tháng năm 2011 đã tăng xấp xỉ 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 67,6 nghìn tỷ đồng và chỉ bằng 48,7% dự toán, thấp hơn tỷ lệ tương ứng của cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của đại diện Tổng cục Hải quan tại hội nghị sáng nay, nguyên nhân có phần do chính sách hạn chế nhập khẩu và giảm, miến thuế đối với nhập khẩu xăng dầu.

Trong khi đó, thu nội địa tương ứng ước đạt 189,17 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán năm. Con số tỷ lệ thực hiện này so với cùng kỳ cũng thấp hơn. Cũng theo báo cáo, trong thu nội địa thì chỉ có thu thuế thu nhập cá nhân là vượt 50% dự toán, đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2%.

Ở các nhiệm vụ thu khác, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 61 nghìn tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán năm; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tương ứng đạt 32,8 nghìn tỷ đồng và bằng 45% dự toán; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 39,2 nghìn tỷ đồng và bằng 48,8% dự toán; ; thu phi xăng dầu đạt gần 5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5%; thu phí lệ phí đạt 3,07 nghìn tỷ đồng, bằng 38,3%.

Phía chi ngân sách, tổng chi lũy kế đến 15/6 ước đạt 331,485 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm. So với dữ liệu tương ứng của cùng kỳ năm 2010, con số thực hiện kể trên đã tăng 21,4%, thấp hơn so với tốc độ tăng thu tương ứng.

Cụ thể, cấp phát và thanh toán chi đầu tư phát triển đạt 74,11 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả cải cách tiền lương) đạt 213,865 nghìn tỷ đồng, bằng 45,6% dự toán; chi trả nợ, viện trợ đạt gần 43,51 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán năm.