10:26 06/07/2016

6 tháng xử lý trên 8000 vụ vi phạm hải quan trị giá 300 tỷ đồng

Hà Đan

28 ngân hàng thu giúp ngành hải quan 90,1% tổng số thu ngân sách

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Năm 2016 Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 270.000 tỷ đồng.</span>
<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Năm 2016 Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 270.000 tỷ đồng.</span>
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1/1 đến 30/6/2016 toàn ngành hải quan đã thu ngân sách Nhà nước được 123.733 tỷ đồng, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2016 Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 270.000 tỷ đồng, như vậy số thu của 6 tháng đầu năm 2016 bằng 47,3% dự toán cả năm.

Để đảm bảo thực hiện tốt các khoản thu cho ngân sách ngành hải quan đã đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong 6 tháng qua ngành hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 3.626 cuộc, trong đó 15,8% số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, 85,2% số cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan.

Các cuộc kiểm tra sau thông quan này đã giúp thực thu vào ngân sách Nhà nước 873,05 tỷ đồng, đạt 31% chỉ tiêu được giao.

Còn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, từ ngày 16/12/2015 đến 15/6/2016 lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 8.148 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 300,6 tỷ đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước 60,62 tỷ đồng, khởi tố hình sự 20 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 38 vụ.
   
Tính đến ngày 31/5/2016, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất, nhập khẩu bằng điện tử với 28 ngân hàng, với số thu chiếm 90,1% tổng số thu ngân sách Nhà nước của hải quan.

Cũng tính đến ngày 31/5/2016, Cơ chế Một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 9 trong tổng số 14 Bộ ngành với 31 thủ tục theo với trên 90.000 bộ hồ sơ, và 6.000 doanh nghiệp tham gia.

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến sẽ giảm 15% - 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Còn Cơ chế Một cửa Asean, hiện tại các nước vẫn đang thử nghiệm trao đổi dữ liệu, sẵn sàng để triển khai chính thức...