17:33 12/11/2015

Hải quan lập 3 đoàn công tác đi 3 miền thu nợ

Kim Anh

Ngành hải quan đang vào giai đoạn nước rút để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2015

Năm 2015, ngành hải quan được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 275.000 tỷ đồng.<br>
Năm 2015, ngành hải quan được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 275.000 tỷ đồng.<br>
Ngày 12/11, Tổng cục Hải quan đã có công văn thông báo tới cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc sẽ thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn về công tác thu hồi nợ thuế.

Theo đó, đoàn công tác khu vực phía Bắc sẽ tiến hành làm việc tại các địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa.
 
Đoàn công tác tại khu vực miền Trung sẽ làm việc tại các tỉnh là Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

Đoàn công tác phía Nam sẽ làm việc tại các tỉnh gồm Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

Cả 3 đoàn công tác sẽ trực tiếp đôn đốc các cục hải quan địa phương thu hết các khoản nợ đã được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi, và xử lý các khoản nợ phát sinh trong năm 2015.

Đoàn cũng sẽ giúp các cục hải quan địa phương rà soát, phân loại nợ chính xác để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu hồi và hướng dẫn những vướng mắc về xử lý nợ.

Đây được xem là giải pháp mạnh mà ngành hải quan áp dụng nhằm đảm bảo thu hồi được các khoản nợ thuế tồn đọng, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước mà Chính phủ giao cho ngành trong năm 2015.

Tính đến hết quý 3/2015, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn thuộc trách nhiệm của ngành hải quan là 4.937 tỷ đồng, trong đó nợ khó thu là 3.353 tỷ đồng; nợ chờ xóa, xét miễn, giảm là 281 tỷ đồng; nợ có khả năng thu 1.302 tỷ đồng.
 
Năm 2015, ngành hải quan được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 260.000 tỷ đồng, nhưng đích thân Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu ngành phải tăng thu ngân sách lên 275.000 tỷ đồng.