17:35 28/06/2019

7 sếp HOSE nhận gần 6 tỷ đồng lương thưởng năm 2018

Hà Anh

HOSE vừa công bố thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của HOSE năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thù lao và lợi ích của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của HOSE năm 2018.

Theo danh sách HOSE công bố, ông Lê Hải Trà - thành viên phụ trách Hội đồng quản trị có thu nhập cao nhất là 70,882 triệu đồng tiền lương (tương đương 850,584 triệu đồng/năm) và 7,974 triệu đồng tiền thưởng. 

Tiếp đến là ông Nguyễn Vũ Quang Trung nhận 68,595 triệu đồng lương (tương đương 823,14 triệu đồng/năm) và 7,717 triệu đồng thưởng; bà Nguyễn Thị Việt Hà, ông Ngô Viết Hoàng Giao; ông Trầm Tuấn Vũ; bà Trần Anh Đào cùng nhận 61,736 triệu tiền lương (tương đương 740,832 triệu đồng/năm) và 6,945 triệu tiền thưởng; ông Nguyễn Tùng Chi nhận 57,163 triệu đồng tiền lương (tương đương 685,956 triệu đồng/năm) và 6,431 triệu tiền thưởng.

7 sếp HOSE nhận gần 6 tỷ đồng lương thưởng năm 2018 - Ảnh 1.

Thù lao và lợi ích của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng - Nguồn: HOSE.

Như vậy, tổng 7 thành viên lãnh đạo của HOSE được nhận 5,323 tỷ đồng tiền lương và 598,824 triệu đồng tiền thưởng cho năm 2018.

Ban kiểm soát HOSE có 3 thành viên gồm: ông Đậu Khắc Trình – Trưởng ban; bà Lê Thị Mai Dung và ông Huỳnh Đăng Khoa - thành viên.

HOSE cho biết, tiền lương của Ban kiểm soát thực hiện theo cơ chế tiền lương của người lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016. Do đó, thực hiện chế độ báo cáo theo tiền lương, tiền thưởng của người lao động.