15:52 16/04/2007

70 triệu USD cho công nghiệp phần mềm đến 2010

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010

Việt Nam đang thuộc nhóm các nước dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực phần mềm.
Việt Nam đang thuộc nhóm các nước dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực phần mềm.
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010.

Theo đó, giá trị xuất khẩu ngành này đạt ít nhất 40%; tổng số nhân lực phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt khoảng 55.000 đến 60.000 người, với giá trị sản phẩm trung bình đạt 15.000 USD/người/năm; xây dựng được trên 10 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 1.000 người và 200 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 100 người.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khoảng 70 triệu USD, trong đó 30% từ ngân sách trung ương, 30% từ ngân sách các địa phương và 40% huy động từ các doanh nghiệp, hiệp hội, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác.

Theo Chương trình, Việt Nam hướng đến thuộc nhóm các nước dẫn đầu về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực phần mềm và lọt vào danh sách 15 quốc gia cung cấp dịch vụ gia công phần mềm hấp dẫn nhất trên thế giới.