18:48 10/07/2018

73 cổ đông chuyển nhượng cổ phiếu cho VPBank

Hà Anh

73 cổ đông chuyển nhượng tổng cộng 73.219.600 cổ phiếu VPB và ngày hiệu lực chuyển quyền là ngày 9/7/2018

Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.800 tỷ đồng.
Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.800 tỷ đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, 73 cổ đông chuyển nhượng tổng cộng 73.219.600 cổ phiếu VPB. Ngày hiệu lực chuyển quyền là ngày 9/7/2018.

Trong số 73 cổ đông thì phần lớn là cổ đông cá nhân và có 4 cổ đông là công ty gồm: Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty TNHH Đầu tư Trí Tồn; Công ty TNHH Dược phẩm và Thương mại Việt Áo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse và Công ty Cổ phần Azura với cá nhân chuyển nhượng nhiều nhất là gần 11 triệu cổ phiếu VPB.

Theo dữ liệu trên HOSE, cổ phiếu VPB chốt phiên ngày 9/7 giảm còn 27.100 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, VPBank cho biết đã chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPB là 22,87% vốn điều lệ sau khi VPBank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện, VPB đã tăng vốn điều lệ từ 15.706 tỷ đồng lên 24.962 tỷ đồng, số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 2.423.053.272 cổ phiếu, 73.219.600 cổ phiếu ưu đãi cổ tức và VPB không có cổ phiếu quỹ.