07:02 17/09/2014

90% cổ phần đấu giá của Vinatex được đăng ký mua

Hà Anh

Có tổng cộng 87 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 18 cá nhân nước ngoài

Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần.
Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin đăng ký mua cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) trong đợt IPO sẽ diễn ra vào ngày 22/9 tới đây tại HOSE.

Theo đó, có tổng cộng 87 nhà đầu tư tham gia đấu giá, trong đó có 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 18 cá nhân nước ngoài, 3 tổ chức trong nước và 12 tổ chức nước ngoài. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua vào 110.558.200 cổ phiếu, chiếm 90% tổng số lượng cổ phần bán đấu giá đợt này.

Hai đối tượng đăng ký mua nhiều nhất là cá nhân trong nước (53,7 triệu cổ phần) và tổ chức nước ngoài (55 triệu cổ phần), còn lại là cá nhân nước ngoài (32.900 cổ phần) và tổ chức trong nước (1.850.000 cổ phần).

Trước đó, Vinatex ra thông báo phê duyệt nhà đầu tư chiến lược gồm: Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần đăng ký mua 10% vốn điều lệ tương đương 50.000.000 cổ phiếu và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) đăng ký mua 14% vốn điều lệ tương đương 70.000.000 cổ phiếu.

Vinatex có vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng, tương ứng với 500 triệu cổ phần.

Sau khi cổ phần hoá, Vinatex sẽ phải thuê đất của nhà nước và trả tiền thuê theo quy định của pháp luật. Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần sẽ là hơn 4.700 lao động.