10:49 24/05/2014

98% doanh nghiệp bị gây rối ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại

Thuý Hòa - Hồng Phi

Ghi nhận của VnEconomy tại Đồng Nai sau gần 10 ngày các doanh nghiệp bị thiệt hại vì gây rối