07:40 11/10/2018

AAA phát hành trái phiếu huy động 400 tỷ đồng

Minh Ngọc

Số tiền thu về sẽ phục vụ cho mục đích xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh của AAA

Cổ đông AAA nhất trí thông qua các kế hoạch mới của công ty.
Cổ đông AAA nhất trí thông qua các kế hoạch mới của công ty.

Ngày 10/10, Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (mã chứng khoán: AAA)  thành viên Tập đoàn An Phát Holdings đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Khu Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex) để thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 400 tỷ đồng và kế hoạch điều chỉnh địa điểm của Dự án đầu tư Nhà máy số 8.

Đại hội do ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch Tập tịch An Phát Holdings đồng thời là Chủ tịch AAA, ông Nguyễn Lê Trung, Phó chủ tịch Tập đoàn An Phát Holdings đồng thời là Tổng giám đốc AAA chủ trì.

Sau đại hội, các cổ đông AAA đã nhất trí thông qua phương án phát hành 400 trái phiếu kèm chứng quyền với mệnh giá 1tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công Nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng tại An Phát Complex đồng thời bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, cổ đông AAA cũng đồng ý với việc chuyển đổi địa điểm sản xuất của Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là Nhà máy số 8) từ Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sang Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex), km số 47, Quốc Lộ 5, phường Việt Hòa, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Khu đất 10ha tại Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sẽ được Hội đồng quản trị nghiên cứu để đầu tư dự án khác. Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường nội bộ sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện dự án mới tại Khu đất trên.

Ông Phạm Ánh Dương, chia sẻ: "Sự nhất trí cao của Đại hội về việc huy động vốn cho AAA cũng như việc dịch chuyển địa điểm sản xuất của nhà máy số 08 đã thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn bộ cổ đông. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn về thành công của quyết định này".