15:31 09/02/2009

ABBank đặt mục tiêu 400 tỷ đồng lợi nhuận 2009

Hương Ly

Ngân hàng An Bình (ABBank) đặt mục tiêu trong năm 2009 đạt lợi nhuận ít nhất 400 tỷ đồng

Ngân hàng An Bình (ABBank) đặt mục tiêu trong năm 2009 đạt lợi nhuận ít nhất 400 tỷ đồng.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hồi đồng Quản trị ABBank, cho biết, trong năm 2008, trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và khó khăn của kinh tế trong nước, ngân hàng này đặt mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động và củng cố hệ thống.

Trong năm 2009, ABBank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận ít nhất 400 tỷ đồng. Riêng 3 tuần đầu tháng 1 vừa qua, lợi nhuận mà ngân hàng này thu về ước khoảng 26 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2008, tổng tài sản của ABBank đạt trên 13.700 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2008 khoảng trên 70 tỷ đồng. Hiện ABBank đã có 70 chi nhánh, phòng giao dịch tại 28 tỉnh thành.