18:12 17/04/2019

ABBank dự kiến lại không chia cổ tức bằng tiền năm 2018

Hoàng Nguyên

Trong khi kế hoạch cổ tức năm 2017 đang "treo", ABBank cũng lên kế hoạch không chia cổ tức bằng tiền năm 2018

Năm 2018, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 900,8 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm trước.
Năm 2018, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 900,8 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm trước.

Ngày 25/4 tới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong khi kế hoạch cổ tức năm 2017 đang "treo", ngân hàng cũng lên kế hoạch không chia cổ tức năm 2018.

Đánh giá về năm 2018, lãnh đạo ABBank cho biết năm vừa qua ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 900,8 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm trước.

Tuy vậy, Hội đồng quản trị ABBank cho biết, việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích lũy vốn tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước và nhu cầu phát triển của ngân hàng trong những năm tới là cần thiết.

Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2018 để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới. Trước đó, phần lợi nhuận để lại chưa phân phối để phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông giá trị hơn 393 tỷ đồng vẫn đang chờ Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Cụ thể, ABBank đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để chia cổ tức cho Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên do có sự thay đổi về nội dung hồ sơ tăng vốn nên ngân hàng phải thực hiện lại hồ sơ, hiện đang chờ văn bản chấp thuận.

Công tác này cũng liên quan tới việc thực hiện niêm yết cổ phiếu. Lãnh đạo ngân hàng này cho biết, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức, ABBank sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký (VSD) và nộp hồ sơ niêm yết cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Năm 2019, ABBank lên mục tiêu tổng tài sản đạt 123.250 tỷ đồng, tăng trưởng 37%, dư nợ tín dụng tăng 10% trong đó mục tiêu cho vay khách hàng tăng 17%, huy động 105.115 tỷ, tăng 55%. Tổng chi dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC kế hoạch năm 2019 khoảng 644,8 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2018 khoảng 330,3 tỷ. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tương ứng tăng 33%.

Về kế hoạch xử lý nợ, toàn hàng thu hồi/xử lý dự kiến là 816,9 tỷ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu chính thức dưới mức 3% theo quy định.

Ngân hàng cũng trình phương án chuyển địa điểm đặt trụ sở chính. Hiện trụ sở của ABBank tại Tp.HCM có diện tích 3.905m2.

Hiện có 17/31 ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cùng tiềm năng tiếp cận với các cơ hội phát triển, ABBank trình cổ đông kế hoạch chuyển trụ sở tới số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội.