09:22 20/06/2019

ABBank khởi động dự án tư vấn xây dựng khung quản trị dữ liệu

Khánh An

Dự án khung quản trị dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp ABBank xây dựng một môi trường quản trị dữ liệu an toàn, hiệu quả

Dự án Khung quản trị dữ liệu dự kiến hoàn thiện trong thời gian 6 tháng triển khai, và sẽ trở thành tiền đề quan trọng để ABBank phát triển hơn nữa hệ thống công nghệ.
Dự án Khung quản trị dữ liệu dự kiến hoàn thiện trong thời gian 6 tháng triển khai, và sẽ trở thành tiền đề quan trọng để ABBank phát triển hơn nữa hệ thống công nghệ.

Với tầm nhìn phát triển là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, tích hợp các công nghệ hiện đại… nhằm gia tăng tiện ích cũng như đảm bảo an toàn dữ liệu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng cũng như nâng cao trải nghiệm về dịch vụ của khách hàng.

Theo đó, ngày 17/6/2019, ABBank chính thức khởi động dự án xây dựng Khung quản trị dữ liệu (Data Governance) với sự tư vấn của PwC Việt Nam. Dự án sẽ giúp ABBank đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, từ đó xây dựng hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu một cách toàn diện và chặt chẽ, tạo nền tảng vững chắc cho ABBank trong việc thực hiện các dự án nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh; củng cố và tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro; hỗ trợ ABBank trong lộ trình hiện thực hóa tham vọng chiếm lĩnh thị phần Ngân hàng số, cùng với đó, tuân thủ các chuẩn mực về quản trị dữ liệu, quản trị rủi ro tiên tiến.

Trên cơ sở mục tiêu và kế hoạch triển khai dự án đã được ABBank và PwC Việt Nam xây dựng, Dự án hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị thiết thực trong việc kiện toàn cơ cấu tổ chức quản trị dữ liệu tại ABBank; phân tách vai trò và trách nhiệm của các bộ phận có liên quan đến dữ liệu; hoàn thiện từ hệ thống chính sách và quy trình quản trị dữ liệu cho đến hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ triển khai quản trị dữ liệu…

"Xa hơn nữa, dự án được kỳ vọng sẽ giúp ABBank xây dựng một môi trường quản trị dữ liệu an toàn, hiệu quả, thấm nhuần văn hóa tuân thủ các nguyên tắc quản trị dữ liệu trên toàn hệ thống, tạo cơ sở trung thực và khách quan giúp các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định quản trị hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu cân bằng giữa chi phí và lợi ịch của ngân hàng", ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank, nhấn mạnh.

Trong phạm vi của Dự án, các chính sách/quy trình sẽ được triển khai thông qua các giai đoạn thí điểm đối với 5 thành tố dữ liệu trọng yếu (CDE) liên quan đến 2 lĩnh vực: Tính toán vốn theo Thông tư 41, và Ngân hàng số.

Quá trình triển khai thí điểm sẽ giúp ABBank đúc kết được kinh nghiệm trong việc áp dụng chính sách/quy trình quản trị dữ liệu trong quy trình nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng, từ đó, tạo tiền đề để ABBank triển khai cho toàn bộ hệ thống dữ liệu của Ngân hàng.

Cam kết về chất lượng triển khai Dự án, bà Đinh Hồng Hạnh, Giám đốc Ban chỉ đạo Dự án thuộc PwC Việt Nam, khẳng định: "Dự án là bước ngoặt quan trọng để ABBank có được sự đồng thuận và thống nhất về dữ liệu trên toàn hệ thống. Việc xây dựng được một khung quản trị dữ liệu tốt sẽ giúp gia tăng tính tương tác giữa từng bộ phận trong việc xây dựng chính sách, quản lý vòng đời của dữ liệu, nhận được sự chuyển giao kiến thức tiên tiến liên quan đến công tác quản trị dữ liệu, và giá trị lớn nhất là tích hợp được khung quản trị dữ liệu gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển của ABBank".

Dự án Khung quản trị dữ liệu dự kiến hoàn thiện trong thời gian 6 tháng triển khai, và sẽ trở thành tiền đề quan trọng để ABBank phát triển hơn nữa hệ thống công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như quản trị rủi ro trong tương lai.