10:41 17/12/2008

ACB đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ánh Tuyết

Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Hoạt động giao dịch tại một chi nhánh ACB - Ảnh: Việt Tuấn.
Hoạt động giao dịch tại một chi nhánh ACB - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 16/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, ACB đã đủ điều kiện được cung ứng dịch vụ ngoại hối như huy động vốn, cho vay bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; thanh toán bằng ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo luật định; tiếp nhận và chi trả kiều hối...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.