08:36 04/05/2011

ADB cấp tín dụng 190 triệu USD hỗ trợ xây dựng đại học bậc cao

Diệu Hương

Ban Giám đốc điều hành ADB vừa thông qua một khoản vay 190 triệu USD xây dựng trường Đại học Khoa học – Công nghệ Hà Nội

Trụ sở ADB tại Manila (Philippines).
Trụ sở ADB tại Manila (Philippines).
Ban Giám đốc điều hành ADB vừa thông qua một khoản vay trị giá 190 triệu USD xây dựng trường Đại học Khoa học – Công nghệ Hà Nội.

Thông tin từ ADB cho hay, dự này kết hợp 2 nguồn vốn: 170 triệu USD vốn vay thông thường (OCR), và 20 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF). Khoản vay từ nguồn vốn OCR có thời hạn là 26 năm, trong đó có 6 năm ân hạn, với mức lãi suất như quy định trong cơ chế cho vay LIBOR. Khoản hỗ trợ từ nguồn vốn ADF có thời hạn là 32 năm với 8 năm ân hạn và có mức lãi suất 2,02%.

Cũng thuộc chương trình tài trợ này của ADB, Chính phủ Pháp sẽ hỗ trợ bổ sung thông qua một khoảng trị giá 100 triệu euro trong hơn vòng 10 năm. Phần vốn đối ứng từ phía Chính phủ Việt Nam là 23 triệu USD.

Theo chuyên gia cao cấp về giáo dục tại khu vực Đông Nam Á của ADB, ông Norman LaRocque, mô hình đại học này sẽ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp.

Bên cạnh việc hỗ trợ về cơ sở vật chất phục vụ cho 5.000 sinh viên theo dự kiến, dự án sẽ thiết lập các hệ thống quản lý và quản trị điều hành hiện đại cũng như hỗ trợ năng cao năng lực cho các cán bộ cấp cao.

Dự án cũng thiết lập các trung tâm nhằm thúc đẩy các chương trình và công trình nghiên cứu chất lượng cao, và giúp kết nối những nhóm công nghiệp này với khu vực tư nhân. Những chương trình này sẽ tạo ra một mô hình có thể sao chép lại tại các trường đại học khác trong tương lai.

“Mô hình mới này sẽ mang lại một khuôn khổ chính sách cải thiện cho những lĩnh vực quản trị điều hành, tài chính và kiểm định chất lượng của các trường đại học, và những cơ chế này có thể được nhân rộng trên toàn quốc”, ông LaRocque cho biết.