23:12 19/04/2009

ADB cho vay 72 triệu USD hỗ trợ Thanh Hóa

Linh San

Ngày 17/4, ADB đã ký hiệp định với Chính phủ Việt Nam cho vay 72 triệu USD để hỗ trợ thành phố Thanh Hóa

ADB cho vay 72 triệu USD để hỗ trợ thành phố Thanh Hóa phát triển dự án đổi mới nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.
ADB cho vay 72 triệu USD để hỗ trợ thành phố Thanh Hóa phát triển dự án đổi mới nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.
Ngày 17/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký hiệp định với Chính phủ Việt Nam cho vay 72 triệu USD để hỗ trợ thành phố Thanh Hóa phát triển dự án đổi mới nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2014.

Dự án bao gồm việc mở rộng mạng lưới cung cấp nước, nâng cấp 38km đường ống và xây dựng 27km đường ống trong mạng lưới dẫn nước thải và thoát nước, xây dựng các cơ sở xử lý nước thải. Dự án này cũng sẽ cải thiện năng suất lao động của thành phố Thanh Hóa.

Một phần của dự án, khoản vay 32,7 triệu USD từ Eximbank Hàn Quốc sẽ cấp vốn cho việc xây dựng một đoạn đường vành đai mới dài 11km với các dịch vụ kèm theo, nhằm giải phóng ách tắc giao thông trong trung tâm thành phố đồng thời xây dựng một đoạn đường vành đai khác dài 11km và các đoạn đường nhánh kết nối các khu vực xung quanh thành phố.