16:54 28/09/2010

ADB cung cấp 630 triệu USD hỗ trợ cải cách doanh nghiệp nhà nước

Anh Quân

Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 130 triệu USD sẽ giúp chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà và Tổng công Đường sông Miền Nam

Tru sở ADB tại Manila, Philippines.
Tru sở ADB tại Manila, Philippines.
Ngày 27/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, đại diện cho Chính phủ Việt Nam, và Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi, đại diện cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đã ký kế hoạch cấp vốn trị giá 630 triệu USD hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh cải cách các doanh nghiệp nhà nước.

“Với kế hoạch cấp vốn này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp tái cơ cấu nhiều tổng công ty, hình thành nên những nhóm gồm nhiều công ty con có thể hoạt động một cách độc lập, tự đảm bảo được nguồn tài chính từ thị trường vốn mà không phải dựa vào Chính phủ, đáp ứng các điều kiện để sau đó được niêm yết trên thị trường chứng khoán”, ông Konishi phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài ra, các cơ quan chính phủ tham gia vào quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước, như Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, sẽ được cung cấp hỗ trợ đào tạo và các hỗ trợ khác.

Theo chương trình cấp vốn, ADB sẽ cung cấp 600 triệu USD từ nguồn vốn tín dụng thông thường (OCR) để củng cố bảng cân đối tài chính của một số tổng công ty được lựa chọn thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ. 30 triệu USD vay ưu đãi khác từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động cải thiện năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp và củng cố tổ chức.

Gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 130 triệu USD sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi các công ty thuộc Tập đoàn Sông Đà hoạt động trong một số phân ngành kinh doanh khác nhau trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng; và Tổng công Đường sông Miền Nam hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hậu cần (logistics).

Bộ Tài chính là cơ quan thực hiện với chương trình cấp vốn dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12/2015.