08:39 05/06/2008

ADB đầu tư 1 tỷ USD cho năng lượng sạch tại châu Á

Thu Trà

ADB sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào các dự án năng lượng sạch tại châu Á nhằm khuyến khích việc sử dụng năng lượng này

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, ADB sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào các dự án năng lượng sạch tại châu Á nhằm khuyến khích việc sử dụng năng lượng này.

Phó Chủ tịch ADB công bố quyết định trên sau diễn đàn tìm kiếm nguồn năng lượng sạch do ADB và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) bảo trợ.

Trước mắt, ADB tập trung vào các dự án tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, trong đó có một dự án tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó, ADB sẽ đầu tư vào các dự án năng lượng dùng sức gió, mặt trời, sóng biển...

Nhiều nước cho rằng cách tiết kiệm nhất để đầu tư vào các dự án năng lượng là gia tăng sử dụng các kỹ thuật hiện có chứ không đầu tư vào các kỹ thuật mới. Nhiều nhà khoa học cho biết thế giới hiện vẫn sử dụng 2/3 số đèn thắp sáng loại cũ đã có từ trước năm 1970, làm tăng hao phí năng lượng.