12:17 13/12/2008

ADB hỗ trợ 29 triệu USD cho Việt Nam làm đường cao tốc

Minh Đức

Khoản hỗ trợ này, bao gồm cho vay và viện trợ không hoàn lại, đã được ký kết ngày 12/12 giữa ADB và Chính phủ Việt Nam

Khoản hỗ trợ này, bao gồm cho vay và viện trợ không hoàn lại, đã được ký kết ngày 12/12 giữa ADB và Chính phủ Việt Nam.

Nguồn vốn trên do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ, chuẩn bị cho 3 dự án đường cao tốc của Việt Nam.

Trong đó, khoản vay hỗ trợ kỹ thuật có trị giá 26 triệu USD, sẽ cấp cho việc xây dựng thiết kế chi tiết 3 dự án: đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn (khoảng 120 km) và đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái (khoảng 120 km, là một phần của hành lang kinh tế phía đông trong Tiểu vùng Mêkông mở rộng (GMS) kết nối Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc); đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (khoảng 60km, là một phần quan trọng trong mạng lưới đường cao tốc đô thị của Tp.HCM).

Khoản vay này cũng sẽ giúp tăng cường năng lực chuyên môn và quản lý của Công ty Đường cao tốc Việt Nam, đơn vị sẽ thực hiện những dự án trên.

Để chuẩn bị cho Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, cùng ngày, Chính phủ Việt Nam và ADB đã ký hết một Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật với khoản viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu USD từ Quỹ Đặc biệt Nhật Bản của ADB do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại này sẽ được sử dụng để xác định tổng thể tuyến của đường cao tốc và các thiết kế xây dựng cơ bản, tiến hành các đánh giá kinh tế và tài chính, và chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ môi trường và xã hội cho dự án.

Một khoản hỗ trợ kỹ thuật tương tự trị giá 1,5 triệu USD cũng được cung cấp để hỗ trợ việc thiết kế đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn và đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái.

Riêng khoản vay hỗ trợ kỹ thuật trị giá 26 triệu USD có Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) được cấp từ nguồn Quỹ Đặc biệt của ADB, và là khoản vay có thời hạn 32 năm trong đó thời gian ân hạn là 8 năm, lãi suất các năm tiếp theo trong thời gian vay là 3,15%/năm.