16:10 16/08/2017

ADB nâng hạn mức tài trợ thương mại cho TPBank lên 75 triệu USD

Thùy Linh

Theo ADB, TPBank là ngân hàng lành mạnh, phát triển tốt, bền vững và minh bạch thông tin

Ông Steven Beck - Giám đốc TFP của ADB và Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng tại lễ ký kết trước đó ngày 24/5/2017.
Ông Steven Beck - Giám đốc TFP của ADB và Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng tại lễ ký kết trước đó ngày 24/5/2017.
Sau một thời gian ngắn kể từ khi ký kết thỏa thuận hợp tác TFP với hạn mức 30 triệu USD cho TPBank, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng hạn mức này lên 75 triệu USD.

Ông Santosh Pokharel - Giám đốc quan hệ khách hàng của Chương trình Tài trợ Thương mại cho Việt Nam từ ADB, cho biết, ADB đã quyết định nâng hạn mức bảo lãnh tài trợ thương mại trong khuôn khổ chương trình Trade Finance Program - TFP từ 30 triệu USD lên 75 triệu USD đối với TPBank.
 
Theo ADB, TPBank là ngân hàng lành mạnh, phát triển tốt, bền vững và minh bạch thông tin. Tại Việt Nam, TPBank là một trong những ngân hàng đi đầu về số hoá với hệ sinh thái ngân hàng số như bộ đôi eBank -  eToken, ngân hàng tự động LiveBank, máy đọc thẻ thanh toán di động mPOS, trợ lý ảo T'Aio… và các sản phẩm, dịch vụ tiên tiến khác.

Đón nhận hạn mức TFP mới từ ADB, Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng chia sẻ: “quyết định mới của ADB sẽ góp phần nâng cao đáng kể sức mạnh tín dụng của TPBank, là sự công nhận uy tín ngày càng cao của TPBank đối với các đối tác ngoại.

Trước đó, ngày 24/5/2017 - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và TPBank đã ký kết thoả thuận hợp tác, theo đó ADB sẽ cung cấp cho TPBank hạn mức 30 triệu USD để hỗ trợ tài chính thương mại tại Việt Nam.