10:22 01/12/2010

ADB thông qua hai khoản vay trị giá 135 triệu USD cho Việt Nam

Anh Quân

Khoản vay thuộc lĩnh vực tài chính trị giá tương đương 60 triệu USD và lĩnh vực giao thông khoảng 75 triệu USD

Tru sở ADB tại Manila - Philippines.
Tru sở ADB tại Manila - Philippines.
Ngày 29/11, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã phê chuẩn một khoản vay tương đương 60 triệu USD cho Việt Nam.

Khoản vốn này có mục tiêu hướng tới sự phát triển của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, bao gồm cả các thị trường trái phiếu và cổ phiếu, cũng như củng cố các quy định và luật lệ giúp tăng cường sự minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng, cũng như sự ổn định chung của lĩnh vực tài chính.

Theo nguồn tin từ ADB, khoản hỗ trợ mới sẽ giúp các thị trường vốn tăng thêm tỷ trọng trong việc cung cấp vốn cho đầu tư trong nước, giảm những bất tương xứng khi sử dụng các khoản vay kinh doanh từ ngân hàng; dự kiến sẽ đưa môi trường pháp lý của các thị trường vốn lên ngang bằng với các tiêu chuẩn quốc tế, thông qua việc cải thiện cơ chế công bố thông tin và tạo một khuôn khổ vững vàng hơn cho việc phát hành trái phiếu.

Khoản vay có thời hạn 24 năm, thời gian ân hạn 8 năm với lãi suất ân hạn 1% mỗi năm và lãi suất sau thời gian ân hạn 1,5%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thực hiện chương trình.

Cùng ngày, Ban giám đốc của ADB cũng đã phê chuẩn việc cung cấp vốn cho dự án thứ hai về nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc của tiểu vùng Mê Kông mở rộng trị giá 95 triệu USD, để giúp Lào và Việt Nam nâng cấp hệ thống đường bộ thuộc hành lang giao thông khu vực Đông Bắc.

Dự án sẽ nâng cấp 340 km đường giao thông thuộc một phần của hành lang giao thông bắt đầu từ Thanh Hóa ở miền Bắc Việt Nam, qua Lào, tới Bangkok (Thái Lan), bao gồm việc sử dụng các hợp đồng duy tu, mua sắm các thiết bị cân tải trọng xe, và các chương trình kiểm soát phương tiện quá tải trọng…

Trong tổng số 95 triệu USD này, cấu phần bên phía Việt Nam có giá trị tương đương 75 triệu USD, được cấp từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Phát triển Châu Á với thời hạn 32 năm, thời gian ân hạn 8 năm, lãi suất trong thời gian ân hạn là 1% mỗi năm và lãi suất sau thời gian ân hạn là 1,5%.

Hai chính phủ sẽ cung cấp khoản vốn đối ứng với tổng trị giá 32,7 triệu USD. Cơ quan thực hiện đối với các cấu phần bên phía Việt Nam là Bộ Giao thông Vận tải. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2016.