Agribank phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2

Thời hạn Agribank nhận đăng ký mua từ ngày 9/8/2019 đến hết ngày 23/9/2019...

Năm 2019, Agribank hướng đến mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng.

Đào Vũ

09/08/2019 17:20

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có thông báo về việc phát hành trái phiếu năm 2019.

Cụ thể, Agribank dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Số trái phiếu trên là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng, được phát hành và thanh toàn bằng VND.

Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,2%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu được tính cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV.

Với mức lãi suất công bố hiện nay của bốn nhà ngân hàng trên, lãi trái phiếu trong năm đầu tiên có thể đạt trên 8,1%/năm. Việc thả nổi lãi suất cộng biên độ sẽ tối đa hóa lợi ích cho nhà đầu tư trong trường hợp lãi suất có thể tăng trong những năm tới.

Đại diện Agribank cho biết, mục đích phát hành trái phiếu lần này nhằm tăng nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung theo kế hoạch kinh doanh được duyệt; đồng thời nhằm tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn, và gia tăng cơ hội đầu tư hấp dẫn, hiệu quả đối với khách hàng.

Theo kế hoạch, thời hạn nhận đăng ký mua từ ngày 9/8/2019 đến hết ngày 23/9/2019.

Trong năm 2018, các hoạt động của Agribank cũng được cải thiện đáng kể. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 40.877 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động khác tăng lần lượt 22% và 58%. 

Lợi nhuận trước thuế thu về đạt 7.345 tỷ đồng, tăng tới 62% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của Agribank cũng đã giảm từ 2% xuống còn 1,6% cuối năm 2018; giá trị nợ nhóm 3-5 cũng đã giảm 10%.

Được biết, năm 2019, ngân hàng hướng đến mục tiêu lợi nhuận 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36%.