12:51 27/09/2019

Âm vốn chủ sở hữu, DongABank muốn phát hành thêm cổ phiếu để bù lỗ

Nguyên Minh

Theo số liệu đã kiểm toán của EY, tính đến ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongABank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 12/10 tới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongABank) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đây là tín hiệu mới sau 4 năm nhà băng này rơi vào trạng thái bị kiểm soát đặc biệt, cùng với đó DongABank không còn công bố công khai các báo cáo chi tiết về kinh doanh, kế toán.

Tại đại hội này, ngân hàng sẽ công bố báo cáo đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2018 do Ernst & Young Việt Nam phát hành. 

Tiếp đó, ngân hàng cũng sẽ công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giá trị thực vốn điều lệ, quỹ dự trữ và mức vốn cần được bổ sung để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với DongABank. 

Nội dung quan trọng trong cuộc họp lần này chính là phương án chào bán cổ phần để bổ sung vốn điều lệ mà ngân hàng trình lên lấy ý kiến của cổ đông. 

Tờ trình nêu rõ, theo số liệu đã kiểm toán của EY, tính đến ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh của DongABank có lỗ lũy kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm, do đó để đảm bảo ngân hàng có giá trị thực của vốn điều lệ đạt mức vốn tối thiểu bằng vốn pháp định theo quy định là 3.000 tỷ, ngân hàng phải thực hiện bổ sung vốn điều lệ. 

Căn cứ tình hình hiện nay, DongABank chỉ có thể thực hiện tăng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ, nhưng do thua lỗ trong năm trước, ngân hàng này chỉ có thể phát hành riêng lẻ. 

Với phương án này, DongABank dự kiến chào bán đủ số lượng cổ phần để đảm bảo mục tiêu trên với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần cho dưới 100 nhà đầu tư, ưu tiên phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phần phát hành mới không được công bố chi tiết trong tờ trình. Cổ phần chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. 

Hiện DongABank có 500 triệu cổ phần, tương đương vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính gần nhất được công bố của DongABank là năm 2014. Tại báo cáo này, tổng nguồn vốn của ngân hàng là 5.959 tỷ đồng, trong đó ngoài vốn điều lệ 5.000 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối lúc đó của ngân hàng chỉ còn 867 triệu đồng.