15:39 24/03/2009

ANZ đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận Ngân hàng ANZ (Việt Nam) đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Bên ngoài trụ sở ANZ tại Hà Nội - Ảnh: Việt Tuấn.
Bên ngoài trụ sở ANZ tại Hà Nội - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 23/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xác nhận Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, ANZ (Việt Nam) đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.