10:44 06/01/2009

ANZ-Vtrac được tăng vốn điều lệ lên 103 tỷ đồng

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định chấp thuận cho Công ty cho thuê tài chính ANZ-Vtrac được tăng vốn điều lệ lên 103 tỷ đồng

Trụ sở của Công ty cho thuê tài chính ANZ- Vtrac tại Hà Nội.
Trụ sở của Công ty cho thuê tài chính ANZ- Vtrac tại Hà Nội.
Ngày 5/1/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấp thuận cho Công ty cho thuê tài chính ANZ-Vtrac được tăng vốn điều lệ lên 103 tỷ đồng.

Theo quyết định này, Công ty cho thuê tài chính ANZ-Vtrac được tăng vốn điều lệ từ 84 tỷ đồng lên 103 tỷ đồng.

Đồng thời, chấp thuận cho công ty này sửa đổi điều lệ về số vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất các thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo quy định hiện hành, đăng ký với cơ quan kinh doanh, đăng báo theo quy định của pháp luật và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản sao đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi.

Công ty cho thuê tài chính ANZ- Vtrac (100% vốn nước ngoài) có trụ sở tại 14 Lê Thái Tổ, thành phố Hà Nội.