08:48 31/08/2007

APEC xây dựng diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm

Nguyên Hạnh

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 (APEC 15) sẽ tổ chức tại Sydney trong hai ngày 5 và 6/9 tới

AFP ngày 30/8 đưa tin, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 (APEC 15) sẽ tổ chức tại Sydney trong hai ngày 5 và 6/9 tới.

Chủ đề Hội nghị là “Củng cố cộng đồng của chúng ta, xây dựng một tương lai bền vững” với những nội dung như: thay đổi khí hậu và phát triển sạch; ủng hộ của APEC đối với hệ thống thương mại đa biên và WTO; hội nhập kinh tế khu vực.

Ngoài ra, ngoại trưởng và bộ trưởng thương mại các nước APEC sẽ thúc đẩy sáng kiến xây dựng “Diễn đàn hợp tác khu vực về an toàn thực phẩm”.

Nội dung dự thảo tuyên bố chung dự kiến đưa ra sau cuộc họp ở Sydney, nêu rõ “các bên liên quan đã thảo luận vấn đề an toàn thực phẩm và những hành động mà các nền kinh tế APEC có thể thực hiện để tạo điều kiện cho giao thương, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân khu vực bằng cách hoàn thiện các quy định và thanh tra thực phẩm một cách nhất quán với những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế”.