20:17 12/09/2011

Bà Nguyễn Phương Nga làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Nguyễn Vũ

Thủ tướng bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Bà Nguyễn Phương Nga mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bà Nguyễn Phương Nga mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao và một Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm, ngày hôm nay (12/9).

Cùng với bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Phạm Quang Vinh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã được bổ nhiệm làm thứ trưởng của Bộ này.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Định, Trợ lý của Thủ tướng, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Bảo, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ thay vị trí ông Định cũng được Thủ tướng ký ngày hôm nay.

Các quyết định nói trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.