14:28 23/08/2012

Bà Rịa - Vũng Tàu có hai thành phố

Trang Anh

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc thành lập thành phố Bà Rịa, trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành phố Bà Rịa có 9.146,5 ha diện tích tự nhiên và 122.424 nhân khẩu; 11 đơn vị hành chính cấp xã.
Thành phố Bà Rịa có 9.146,5 ha diện tích tự nhiên và 122.424 nhân khẩu; 11 đơn vị hành chính cấp xã.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc lập thành phố Bà Rịa, trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bà Rịa.

Theo đó, thành phố Bà Rịa có 9.146,5 ha diện tích tự nhiên và 122.424 nhân khẩu; 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường: Phước Hưng, Phước Trung, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Hương, Long Toàn, Kim Dinh, Long Toàn, Kim Dinh, Long Tâm và 3 xã: Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng.

Được biết, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa) là 1.215 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ - thương mại 2.700 tỷ đồng, tăng 25%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt gần 112 tỷ đồng.

Các mục tiêu an sinh xã hội được thực hiện tốt. Cụ thể, đã giải quyết và giới thiệu việc làm cho 2.446 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 1.394 lao động. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thị xã ước giảm được 582 hộ nghèo theo chuẩn tỉnh, giảm 193 hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Với việc quyết định thành lập thành phố Bà Rịa, đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hai thành phố trực thuộc tỉnh, bao gồm thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa. Đây cũng là địa phương được Trung ương quyết định lựa chọn là địa điểm xây dựng nhà máy lọc dầu Long Sơn và tổ hợp hóa dầu miền Nam với tổng vốn đầu tư của hai dự án lên tới gần 15 tỷ USD.