08:00 05/01/2021

BAC A BANK được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại sàn HNX

Trà My

BAC A BANK được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng chứng khoán niêm yết hơn 708 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á được thành lập từ năm 1994 và chính thức giao dịch cổ phiếu BAB trên thị trường UPCoM từ cuối tháng 12/2017.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á được thành lập từ năm 1994 và chính thức giao dịch cổ phiếu BAB trên thị trường UPCoM từ cuối tháng 12/2017.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng chứng khoán niêm yết hơn 708 triệu cổ phiếu.

Theo Quyết định số 765/QĐ-SGDHN mới ban hành, BAC A BANK được niêm yết 708.500.000 cổ phiếu phổ thông - mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phiếu với mã chứng khoán BAB.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á được thành lập từ năm 1994 và chính thức giao dịch cổ phiếu BAB trên thị trường UPCoM từ cuối tháng 12/2017. Trong giai đoạn gần đây, vốn điều lệ của BAC A BANK liên tục được bổ sung để phục vụ đầu tư tài sản cố định, phát triển mạng lưới và cấp tín dụng cho các khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo định hướng chiến lược của Ngân hàng.

Ngày 26/10/2020 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á hoàn thành đăng ký giao dịch bổ sung cho 58,5 triệu cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Qua đó, BAC A BANK nâng tổng vốn điều lệ từ mức 6.500 tỷ đồng lên 7.085 tỷ đồng, thuộc trong nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ tầm trung với năng lực tài chính thường xuyên được củng cố, cải thiện.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của BAC A BANK có xu hướng tăng đều trong giai đoạn 2012 - 2020, với mức tăng bình quân 10 - 20%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, dù chịu tác động tiêu cực nói chung từ đại dịch Covid-19, lợi nhuận trước và sau thuế của BAC A BANK vẫn đạt lần lượt hơn 522 tỷ đồng và hơn 418 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Ngân hàng đã thực hiện được 75% kế hoạch 700 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2020.

Tính đến cuối quý 3/2020, tổng tài sản của Ngân hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức gần 112.042 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 1% so với đầu năm (73.903 tỷ đồng), tiền gửi của khách hàng tăng 14% (86.904 tỷ đồng).

Thời gian tới, bên cạnh nỗ lực không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đa dạng, BAC A BANK duy trì nghiệp vụ tập trung tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục và an sinh xã hội; hứa hẹn duy trì mức tăng trưởng doanh thu - lợi nhuận ổn định và bền vững, là tiền đề để Ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô cả về chiều rộng và chiều sâu, mang lại những giá trị thiết thực cho cổ đông.