BacABank: Lợi nhuận 9 tháng giảm 19,2%, nợ xấu tăng 19%

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BacABank đạt 522 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước...

Đào Hưng

22/10/2020 19:37

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BacABank – mã chứng khoán BAB) vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận tăng trưởng âm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của BacABank đạt 112.042 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 73.163 tỷ đồng, tăng 1,2%. Số dư tiền gửi khách hàng đạt 86.904 tỷ đồng, tăng 14,1%.

Do cầu tín dụng yếu, BacABank đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành trong 9 tháng đầu năm. Tại mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng phát hành tăng tới 2.258 tỷ đồng, tương đương tăng 35,5% so với đầu năm, lên 8.628 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 9, ngân hàng đang có tổng cộng 597 tỷ đồng nợ xấu, tăng 19% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được kéo lên 0,82%, so với mức 0,69% hồi đầu năm.

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng gần đây, đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận 9 tháng đầu năm của BacABank vẫn là hoạt động tín dụng với khoản lãi 1.430 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. 

Mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng có sự khởi sắc khi ghi nhận lợi nhuận hơn 30 tỷ đồng, so với lãi vỏn vẹn 3,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ mảng dịch vụ kỳ này lại giảm 21,5%, xuống còn 51 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 3 tỷ đồng. Do đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng giảm nhẹ xuống còn 1.538 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng ở mức 839 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,6%. Trong khi, chi phí dự phòng cũng tăng mạnh tới 24,7%, lên 177 tỷ đồng. 

Điều này khiến ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm giảm 19,2% với cùng kỳ năm ngoái, đạt 522 tỷ đồng, hoàn thành 74,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Được biết, năm nay, BacABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 89.830 tỷ đồng, tăng 9% và dư nợ cho vay đạt 80.220 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.