16:07 09/01/2014

Bán 35 triệu cổ phiếu ACB, VietBank thu khoảng 550 tỷ

Hà Anh

VietBank chuyển quyền sở hữu 35 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Á Châu (ACB) sang Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư An Phát.

Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa có thông báo cho biết, căn cứ công văn số 8232/UBCK-PTTT ngày 30/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VSD thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 35 triệu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) từ Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thương Tín (VietBank) sang Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư An Phát.

Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là ngày 8/1/2014.

Được biết, 35 triệu cổ phiếu ACB mà VietBank sở hữu - tương đương 3,74% vốn điều lệ của ACB.

Theo dữ liệu trên HNX, giá cổ phiếu ACB ngày 8/1/2014 đạt 15.800 đồng/cổ phiếu và với 35 triệu cổ phiếu ACB mà VietBank đã chuyển quyền thì VietBank có thể sẽ thu được 553 tỷ đồng.