10:51 27/09/2014

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp công tác với Bộ Công an

Mai Minh

Ngày 26/9 đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an

 Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an.
Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an.
Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Kinh tế Trung ương trong việc hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Ngày 26/9 đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an. Theo quy chế phối hợp, định kỳ 6 tháng, 1 năm, hai cơ quan sẽ trao đổi thông tin về tình hình kinh tế xã hội và tình hình an ninh, trật tự.

“Từ nay đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Bộ Công an và Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nói.

Một loạt các lĩnh vực mà Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Kinh tế Trung ương, theo Bộ trưởng Quang, là thẩm định các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự và các đề án, dự án để bảo đảm an ninh trật tự có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trước trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng…

Về phía Ban Kinh tế Trung ương, theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, ngay sau khi tái lập Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công an và Ban đã tích cực phối hợp trong việc tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng hoạch định các chủ trương, chính sách, chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

“Những thành tích của Ban Kinh tế Trung ương đạt được trong thời gian vừa qua luôn có sự quan tâm phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương trong đó có sự quan tâm phối hợp đầy trách nhiệm và hiệu quả của Bộ Công an”, ông Huệ nhấn mạnh.

Được biết, đến nay, Ban Kinh tế Trung ương đã ký thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ, chương trình phối hợp công tác với 22 đơn vị, cơ quan nghiên cứu.