20:57 08/01/2020

Báo cáo không đúng hạn, một loạt công ty và cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh

SSC vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt công ty, công ty quản lý quỹ và các nhà đầu tư cá nhân do báo cáo không đúng hạn

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt công ty, quản lý quỹ, các nhà đầu tư cá nhân do báo cáo không đúng hạn.

Báo cáo không đúng hạn

- Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam-Hà Nội (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (họp ngày 20/4/2016), báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (họp ngày 20/4/2017), Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (họp ngày 9/4/2018), Báo cáo thường niên năm 2018.

- Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge (Tp.HCM) bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2019; Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định về: Báo cáo tài chính quý II/2019, các Báo cáo định kỳ tháng 1,5,6,10,11/2019, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 kiểm toán.

- Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm (Quảng Trị) bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018.

- Công ty Cổ phần 4M (Tp.HCM) bị phạt 55 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: Công ty cổ phần 4M, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng (mã VDN-UpCoM) đã thực hiện giao dịch mua 397.865 cổ phiếu VDN vào ngày 27/5/2019 nhưng đến ngày 10/6/2019, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của công ty.

Báo cáo không đúng thời hạn giao dịch

- Bà Nguyễn Thu Hồng (Tp.HCM) bị phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Cụ thể: bà Nguyễn Thu Hồng là người liên quan của ông Phạm Duy Tân-thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (mã ILB-HOSE) đăng ký bán 750.000 cổ phiếu ILB từ ngày 10/6/2019 đến ngày 9/7/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 16/7/2019, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Nguyễn Thu Hồng).

Đồng thời, bà Hồng bị phạt thêm 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: bà Nguyễn Thu Hồng đăng ký bán 750.000 cổ phiếu ILB từ ngày 20/7/2019 đến ngày 19/8/2019 và đã thực hiện bán 750.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 24/7/2019 đến ngày 05/08/2019. Tuy nhiên, đến ngày 20/8/2019, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thu Hồng.

- Ông Lê Đăng Thuận (Hà Nội) bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: ông Lê Đăng Thuận, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (mã PEC-UpCoM) đăng ký bán 35.000 cổ phiếu PEC từ ngày 31/07/2019 đến ngày 29/08/2019 và đã thực hiện bán 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Tuy nhiên đến ngày 12/09/2019, HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Đăng Thuận.