13:31 14/06/2014

“Bảo hiểm y tế là bắt buộc với mọi người dân”

Ngô Trang

Nhà nước sẽ hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân mua bảo hiểm y tế, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đã không xếp quy định thanh toán 100% bảo hiểm cho người cận nghèo khi khám chữa bệnh.<br>
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đã không xếp quy định thanh toán 100% bảo hiểm cho người cận nghèo khi khám chữa bệnh.<br>
Chiều 13/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế với một số nội dung sửa đổi đáng chú ý.

Theo đó, thay vì để mở cho người dân tự nguyện tham gia, luật sửa đổi lần này đã quy định rõ “tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc đối với tất cả các đối tượng”.

Trước và sau khi biểu quyết thông qua, gần như tuyệt đại đa số đại biểu đều thống nhất với điều khoản này, bởi lợi ích của chính bản thân và toàn xã hội.

Để thực hiện quy định này, Nhà nước sẽ sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân mua bảo hiểm y tế, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo. Chính sách về giá dịch vụ y tế cũng hướng tới thúc đẩy toàn dân tham gia bảo hiểm.

Một điểm mới đáng chú ý là luật mới đã quy định “ứng xử” phù hợp với trẻ em 6 tuổi những chưa đến kỳ nhập học thì bị tạm dừng bảo hiểm y tế như luật cũ.

Theo đó, luật định trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế vẫn có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó.

Tuy nhiên, luật được thông qua đã không tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu trong phiên thảo luận trước đó là đề nghị xếp nhóm cận nghèo vào nhóm nghèo để họ được hưởng 100% tiền chỉ tra khi tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, luật mới chỉ dừng lại ở mức chỉ trả 95% (tăng 15%) đối với nhóm cận nghèo.