11:16 17/01/2009

Bắt đầu tăng mức phí xăng dầu

Đ. Thọ

Thủ tướng vừa có Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg về việc điều chỉnh các mức thu phí đối với mặt hàng xăng dầu

Kể từ ngày 9/1, mức thu phí đối với các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng lên.
Kể từ ngày 9/1, mức thu phí đối với các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng lên.
Thủ tướng vừa có Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg về việc điều chỉnh các mức thu phí đối với mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, kể từ ngày 9/1, mức thu phí đối với các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt tăng lên: đối với các loại xăng sẽ tăng từ 500 đồng lên 1.000 đồng/lít; đối với dầu diesel tăng từ 300 đồng lên 500 đồng/lít.

Theo quyết định này, mức phí đối với các mặt hàng dầu hỏa, dầu mazut và dầu mỡ nhờn có mức chung là 300 đồng/lít hoặc cho mỗi 1 kg. Các mặt hàng này trước đây chưa nằm trong diện thu phí.

Đồng thời với quyết định về phí, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg về việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, cho phép doanh nghiệp trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu để hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định mức trích cụ thể trong từng thời điểm tùy theo diễn biến giá cả thế giới và trong nước đồng thời hướng dẫn cơ chế hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ.