21:46 10/06/2010

BBS và MCO trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

BBS trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%, MCO tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của BBS và MCO.

Theo đó, ngày 17/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX).

Đến ngày 30/6, BBS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn, địa chỉ Km2 - đường Văn Cao - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định.

Trong khi đó, ngày 21/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (mã MCO-HNX).

Theo đó, ngày 20/8, MCO sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày 16/7/2010, MCO sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Ngôi Sao Tam Đảo - Trung tâm thị trấn Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần MCO Việt Nam - số 8 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.