08:56 18/12/2013

BestViet: Top 50 và 300 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam

Ths. Đào Duy Khang

Lọt vào danh sách BestViet là những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tạo việc làm và đãi ngộ người lao động

Đứng đầu BestViet 50 là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với thành 
tích giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động, trong đó có khoảng 
30.000 người lao động là dân tộc thiểu số.
Đứng đầu BestViet 50 là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với thành tích giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động, trong đó có khoảng 30.000 người lao động là dân tộc thiểu số.
Chương trình xếp hạng quốc gia về Việc làm (BestViet), vừa công bố danh sách BestViet 50 và BestViet 300: Top 50 và 300 nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.

Chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tạp chí Lao động Xã hội nhằm hỗ trợ và động viên các doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc xứng đáng và công bằng cho người lao động.

Lọt vào danh sách BestViet là những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tạo việc làm và đãi ngộ người lao động.

Đứng đầu BestViet 50 là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với thành tích giải quyết việc làm cho trên 130.000 lao động, trong đó có khoảng 30.000 người lao động là dân tộc thiểu số. Công ty Cổ phần FPT là nhà tuyển dụng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân nhờ vào quy mô tuyển dụng và văn hóa doanh nghiệp có chiều sâu.

Về ngành nghề, các doanh nghiệp viễn thông và ngân hàng tài chính chiếm nhiều vị trí cao trong danh sách BestViet do quy mô tuyển dụng, môi trường làm việc hiện đại và ưu thế về mức lương và chế độ đãi ngộ.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình xếp hạng quốc gia BestViet, Ban Tổ chức đã công bố báo cáo nghiên cứu “Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam: hiện trạng và sức ép thay đổi”. Báo cáo này được thực hiện dựa trên số liệu của các cuộc điều tra về lao động – việc làm trên toàn quốc do ngành thương binh lao động xã hội và ngành thống kê tiến hành và kết quả điều tra tại các doanh nghiệp tham gia chương trình BestViet và người lao động tại các doanh nghiệp này.

Những kết quả tiếp theo của Chương trình xếp hạng quốc gia về việc làm BestViet được công bố tại hội nghị “Dẫn đầu thị trường bằng thương hiệu tuyển dụng” tổ chức vào ngày 10 tháng 1 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Báo cáo trên đã đưa ra một số kết quả đáng lưu ý. Các nhà tuyển dụng ở Việt Nam đang chịu ngày càng nhiều áp lực. Khi nền kinh tế Việt Nam gần chạm ngưỡng thu nhập trung bình và càng hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn nhiều hơn trong việc tuyển dụng, giữ chân nhân tài và khuyến khích, động viên người lao động.

Do vậy, các doanh nghiệp BestViet cũng ý thức được tầm quan trọng của mức lương đối với người lao động. Từ năm 2009 - 2012, mức lương trung bình tại các doanh nghiệp được điều tra đã tăng trên 35%. Trong năm 2012 và 2013, mức lương trung bình của các doanh nghiệp BestViet300 đang tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát.

Trong số các doanh nghiệp được điều tra trong BestViet 300, mức thu nhập trung bình của người lao động năm 2012 lên tới 11,7 triệu/tháng. Trong đó, mức lương ở các ngành viễn thông, tư vấn quản trị, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm... ở vị trí hàng đầu, đạt từ 15-18 triệu/tháng.

Về nhu cầu của người lao động, kết quả điều tra của BestViet cho thấy đang có một xu hướng thay đổi khá căn bản về nhu cầu thị trường lao động cũng như nhu cầu của từng người lao động khi nhìn nhận về một công việc tốt và một nơi làm việc tốt. Nhìn chung, người lao động Việt Nam đã bắt đầu có những định hướng hoài bão hơn trong mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Đã có khá nhiều người lao động đánh giá cao việc phải trở thành chuyên gia sâu hoặc chủ động và tự lập trong việc làm. Việc nhấn mạnh vào mục tiêu nghề nghiệp “trở thành chuyên gia trong ngành nghề của mình” là dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy người lao động đã chú trọng hơn vào việc phát triển các kỹ năng chuyên môn.
 
Như vậy, các nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam đang đáp ứng yêu cầu của  người lao động chủ yếu theo phương thức gia tăng thu nhập cho người lao động. Cho dù cách làm này là đúng hướng, nhưng nó là chưa đủ. Để có thể khai thác và phát triển hiệu quả nguồn lực lao động - nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp cũng như của quốc gia - các doanh nghiệp cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn trong hoạt động tuyển dụng và đãi ngộ người lao động, đặc biệt là hoạt động xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu.

Danh sách BestViet đầy đủ được đăng tải trên Cổng thông tin của chương trình: www.bestviet.vn.

(Nguồn: BestViet)