11:15 28/10/2019

Bia Sài Gòn Miền Trung: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng gần 36%

Quỳnh Nguyễn

Công ty Bia tại Đắk Lắk cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 24% nhờ sản lượng tiêu thụ Bia trong kỳ tăng 2,68 triệu lít các loại, chủ yếu sản lượng bia lon Lager 330ml và bia tự doanh

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (HOSE: SMB) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 hợp nhất. Theo đó, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3 dù ở mức cao vẫn thấp hơn bình quân 9 tháng đầu năm. 9 tháng lợi nhuận sau thuế tăng 35,8% qua đó EPS 9 tháng đạt 5.325 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 đạt 372,2 tỷ đồng, giảm 4,5%; lũy kế 9 tháng đạt 1.140,7 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 66,9 tỷ đồng, tăng 27,3%; lũy kế 9 tháng đạt 198,7 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng gần 159 tỷ đồng, tăng 35,8% trong đó quý 3 đạt 53,5 tỷ đồng, tăng 27,3%. EPS 9 tháng đạt 5.325 đồng/cổ phiếu.

Bia Sài Gòn – Miền Trung cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 27,3% nhờ sản lượng tiêu thụ Bia trong quý 3 tăng 2,68 triệu lít Bia các loại, chủ yếu sản lượng Bia lon Lager 330ml và bia tự doanh tăng qua đó làm cho lãi gộp tăng. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm do nhu cầu vốn lưu động giảm; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

Năm 2019, Bia Sài Gòn – Miền Trung đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 119,7 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, Bia Sài Gòn – Miền Trung đã vượt gần 32,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty Bia Sài Gòn – Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 công ty là Bia Sài Gòn – Quy Nhơn, Bia Sài Gòn – Phú Yên và Bia Sài Gòn – Đắk Lắk. Bia Sài Gòn – Miền Trung hiện có trụ sở tại Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.