07:44 12/05/2014

Biển Đông thành tâm điểm văn kiện ASEAN 24

P.V

Vấn đề biển Đông đã được nhấn mạnh trong hai văn kiện quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24

 Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ
 24, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị ASEAN đưa các
 nội dung về vấn đề biển Đông vào Tuyên bố của Hội nghị và Tuyên bố của 
Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này.
Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị ASEAN đưa các nội dung về vấn đề biển Đông vào Tuyên bố của Hội nghị và Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này.
Vấn đề biển Đông đã được nhấn mạnh trong hai văn kiện quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24, nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết.

Trước đó, trong bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 24, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị ASEAN đưa các nội dung về vấn đề biển Đông vào Tuyên bố của Hội nghị và Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này.

Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN-24:


Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra trên biển Đông. Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia DOC thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC nhằm tạo môi trường tin cậy và xây dựng lòng tin; thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế, và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Theo đó, chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của Tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN về tình hình hiện nay ở biển Đông, đã được Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tuyên bố ngày 10/5/2014.

Tuyên bố Nay Pyi Taw:

Tăng cường hợp tác bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982, đặc biệt kêu gọi tất cả các bên thực hiện kiềm chế và không sử dụng vũ lực, cũng như không tiến hành các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng và sớm đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử ở biển Đông (COC) như đã được thể hiện trong Nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về biển Đông.