22:17 06/07/2016

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương hướng xem xét, giới thiệu nhân sự

Nguyễn Lê

Chiều 6/7, Trung ương bắt đầu thảo luận tại tổ về nhân sự cấp cao

Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.
Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn.
Hôm 6/7, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 bước sang ngày làm việc thứ ba.

Theo thông cáo báo chí, buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo quy định thi hành điều lệ Đảng và dự thảo quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phiên này do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành.

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá 14, sẽ khai mạc ngày 20/7 tới.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên.

Liên quan đến công tác nhân sự, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: 

- Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 34 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước, đã được hội nghị Trung ương 2 khoá 12 bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao (thấp nhất cũng trên 72%), thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại. 

- Đối với 13 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14.