10:11 14/07/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019

Nhật Dương

Sáng nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi và kết quả phân tích phổ điểm các môn thi/bài thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức phổ điểm các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Ảnh - N.Dương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức phổ điểm các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Ảnh - N.Dương.

Sáng nay (14/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi và kết quả phân tích phổ điểm các môn thi/bài thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Phổ điểm thi các môn thi/bài thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cụ thể như sau:

Môn Toán

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Môn Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 2.

Môn Tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 3.

Môn Vật lý 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 4.

Môn Hóa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 5.

Môn Sinh học

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 6.

Mộn Địa lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 7.

Môn Lịch sử 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 8.

Môn Giáo dục công dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi THPT quốc gia 2019 - Ảnh 9.