00:14 19/08/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đại học Đông Đô đào tạo "chui" văn bằng 2

Nhật Dương

Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản cho phép Trường Đại học Đông Đô được đào tạo văn bằng 2

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chưa có văn bản cho phép Đại học Đông Đô được đào tạo văn bằng 2. Ảnh minh họa - Internet.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chưa có văn bản cho phép Đại học Đông Đô được đào tạo văn bằng 2. Ảnh minh họa - Internet.

Liên quan đến việc đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Đông Đô vừa bị cơ quan công an khởi tố do có những vi phạm, chiều 17/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời chính thức về vấn đề này.

Trong văn bản trả lời, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, theo quy định trong Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (văn bằng 2), việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ này ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp.

Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ về việc cho phép đào tạo văn bằng 2. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo văn bằng 2.

Từ năm 2016 - 2018, Trường Đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

Tuy nhiên, trong Báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 - 2018 gửi về Vụ Giáo dục đại học của trường không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2. Do trường Đại học Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo văn bằng 2, nên Bộ cũng không yêu cầu trường báo cáo.

Liên quan đến công tác thanh tra, giám sát việc đào tạo văn bằng 2 của các trường đại học, Bộ này khẳng định là được thực hiện thường xuyên trong chương trình kế hoạch chung về thanh tra, kiểm tra.

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết 50/2010/QH12 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm tra tại Trường Đại học Đông Đô. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, trường chưa có mặt bằng nên chưa xây dựng được cơ sở vật chất như cam kết; tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao. Do đó, Bộ đã có quyết định tạm dừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường này.

Năm 2018, Bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Đông Đô. Tuy nhiên, Trường Đại học Đông Đô đã có văn bản đề nghị hoãn thanh tra, lý do là thời điểm đó trường chuyển trụ sở, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều đã đóng gói niêm phong.

Ngoài ra, trước khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại trường này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức thanh tra công tác đào tạo văn bằng 2 tại 3 trường: Đại học Chu Văn An, Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) và Đại học Thành Đô.

Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý đào tạo văn bằng 2 trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện Bộ này đang soạn thảo thông tư quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học đối với tất cả các ngành.

Bên cạnh việc xây dựng các quy định đồng bộ với các quy định khác trong toàn hệ thống, phù hợp với thực tế, văn bản này cũng phải thể hiện xu hướng tự chủ đại học, quy định các điều kiện tuyển sinh và đào tạo văn bằng 2 trên cơ sở các trường phải công khai mọi thông tin liên quan đến điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả tuyển sinh, tổ chức, quản lý đào tạo và cấp bằng. 

Bộ sẽ tăng cường kiểm định chất lượng, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, hiện Bộ cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, đây sẽ là công cụ để kiểm tra rà soát, quản lý về đào tạo đại học. 

Bên cạnh đó, Bộ đang dự thảo văn bản thay thế để tăng quyền tự chủ cho các trường, đồng thời, có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn với công tác đào tạo đại học nói chung và đào tạo văn bằng 2 nói riêng.