23:17 29/10/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công người phụ trách thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

Nhật Dương

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được phân công phụ trách lĩnh vực giáo dục đại học thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được phân công phụ trách thêm nhiều lĩnh vực thay cố Thứ trưởng Lê Hải An.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được phân công phụ trách thêm nhiều lĩnh vực thay cố Thứ trưởng Lê Hải An.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo điều chỉnh thêm về lĩnh vực, đơn vị phụ trách của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ này. Thông báo này được phát đi sau gần 2 tuần Thứ trưởng Lê Hải An qua đời.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm các lĩnh vực: Báo chí, truyền thông giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ hiện cũng là chủ tài khoản số 1 của Bộ. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ hiện đang phụ trách lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên. Phụ trách các đơn vị là Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục trung học và Vụ Giáo dục thường xuyên.

Nay ông được phân công phụ trách thêm các lĩnh vực: Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ. Phụ trách thêm đơn vị Văn phòng Bộ. 

Đồng thời, được phân công tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896). Ông cũng là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

Đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, nay ông phụ trách thêm các lĩnh vực: giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Ông cũng phụ trách thêm các đơn gồm: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phụ trách địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ông cũng được giao phụ trách các đề án, dự án, chương trình gồm: Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.

Bên cạnh đó, tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Ngoài ra, ông còn là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.