09:58 21/08/2019

Bộ Giao thông đành trả lại tên cho Trạm thu phí

KIỀU LINH

Sau một thời gian dài muốn đổi tên trạm thu phí bất thành, cuối cùng, Bộ Giao thông phải trả lại tên cho trạm thu phí.

Bộ Giao thông Vận tải từng đổi tên Trạm thu phí thành Trạm thu giá.
Bộ Giao thông Vận tải từng đổi tên Trạm thu phí thành Trạm thu giá.

Bộ Giao thông Vận tải vừa lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ. 

Đáng lưu ý, trong thông tư này, Bộ Giao thông Vận tải sau nhiều lần đề xuất sửa đổi, đã hoàn lại tên cho trạm thu phí. Cụ thể, Dự thảo định nghĩa Trạm thu phí là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông.

Dự thảo Thông tư cũng quy định Trạm thu phí phải áp dụng hệ thống công nghệ thu một dừng, thu điện tử tự động không dừng sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

Vị trí trạm thu phí phải được công khai khi công bố dự án và được xác định trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của nhà nước; phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan (nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng); phải thuận lợi cho việc thu tiền, đảm bảo khả năng hoàn vốn của dự án đối với dự án đối tác công tư. 

Đối với quốc lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án và được lấy ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trạm thu phí.

Đối với đường địa phương đấu nối vào quốc lộ, trạm thu phí phải nằm trong phạm vi dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp đường địa phương không đấu nối vào quốc lộ, vị trí trạm thu phí do cấp quyết định đầu tư chấp thuận sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

Trước đó, năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 35/2016/TT-BGTVT, đổi tên "phí sử dụng đường bộ" thành "giá dịch vụ sử dụng đường bộ". Từ đó, các trạm thu phí đều đổi tên thành "trạm thu giá" gây ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trả lời chất vấn  Quốc hội ngày 4/6/2018, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết đã tiếp thu ý kiến của dư luận xã hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nghiên cứu chỉnh sửa tên trạm thu phí thành một tên khác phù hợp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng "Không việc gì phải nghiên cứu hay trình gì nữa, cứ đưa về tên cũ trạm thu phí là ổn".

Đến tháng 5/2019, Bộ Giao thông Vận tải xây dựng dự thảo thông tư thay thế thông tư số 49/2016/TT-BGTVT dự kiến gọi trạm thu phí là "trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ". 

Sau một thời gian dài muốn đổi tên trạm thu phí bất thành, cuối cùng, Bộ Giao thông phải trả lại tên cho trạm thu phí.