09:21 11/07/2019

Bộ Giao thông: Điều chỉnh giảm mức phí tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền doanh nghiệp

KIỀU LINH

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc điều chỉnh mức thu trên tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc điều chỉnh mức thu trên tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.
Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc điều chỉnh mức thu trên tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp.

Cử tri tỉnh Hải Dương mới đây có kiến nghị gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc các hệ thống đường cao tốc hiện nơi có lưu lượng xe thấp do việc thu phí quá cao, đề nghị điều chỉnh lại việc thu phí để giảm tải trên các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện tại, trên hệ thống đường cao tốc trong phạm vi cả nước gồm đường cao tốc do Nhà nước thực hiện đầu tư hiện chưa tổ chức thu phí để hoàn vốn đầu tư.

Đối với đường cao tốc do doanh nghiệp đầu tư (bao gồm cả các tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức BOT): Doanh nghiệp được tổ chức thu phí để hoàn vốn cho dự án đầu tư. Theo quy định tại Luật Phí và lệ phí thì phí đường bộ để hoàn vốn cho dự án đầu tư được quản lý theo cơ chế giá (quản lý theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước).

Tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện quản lý mức giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành các Thông tư 35/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 60/2018//TT- BGTVT quy định về mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ.

Đối với mức thu cụ thể của từng Dự án, căn cứ vào tính khả thi của phương án tài chính, quy định pháp luật có liên quan…, thì doanh nghiệp được quyền quyết định mức thu cụ thể nhưng đảm bảo không vượt mức thu tối đa quy định tại Thông tư 35 và Thông tư số 60 nêu trên.

Do vậy, việc điều chỉnh mức thu trên tuyến cao tốc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp. Riêng đối với dự án BOT thì doanh nghiệp phải thống nhất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mức thu trên nguyên tắc đảm bảo phương án tài chính của dự án và không vượt mức giá tối đa đã được quy định tại các Thông tư nêu trên.

Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh: Bộ ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ để có ý kiến với nhà đầu tư về kiến nghị của cử tri trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.