19:36 03/08/2017

Bộ Giao thông dừng cấp giấy chứng nhận ôtô không theo lộ trình Euro 4

Kiều Linh

Đối với xe ôtô không áp dụng lộ trình khí thải Euro 4, Bộ Giao thông Vận tải sẽ dừng cấp giấy chứng nhận

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 16px;">Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu diezen áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/1/2018.</span>
<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 16px;">Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu diezen áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/1/2018.</span>
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 8120/BGTVT-MT gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ôtô hướng dẫn một số nội dung về việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với ôtô.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải được quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và công văn số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017.

Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu xăng và các loại nhiên liệu khác ngoài diezen (NG, LPG…) áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/1/2017. Xe ôtô chạy bằng nhiên liệu diezen áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 1/1/2018.

Các doanh nghiệp phải có kế hoạch đảm bảo ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới của đơn vị mình hoàn thành các thủ tục đăng kiểm, hải quan và đưa ra thị trường trước các thời điểm nêu trên.

Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu khẩn trương gửi Bộ Giao thông Vận tải bản cam kết thực hiện tái xuất hoặc xuất khẩu xe ôtô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo Công văn số 3273/BGTVT-MT ngày 29/3/2017.

Theo hướng dẫn của văn bản này, xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được coi là “đưa ra thị trường” khi đã đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ và thoả mãn các điều kiện sau: Đối với xe nhập khẩu mới đã được cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

Đối với ôtô sản xuất, lắp ráp mới đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, sau các thời điểm tại công văn này, bộ không cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, thông báo miễn kiểm tra chất lượng cho xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.