11:55 28/05/2018

Bộ Giao thông: Sẽ dùng tên gọi phù hợp hơn cho "trạm thu giá BOT"

KIỀU LINH

Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp thu các ý kiến của người dân, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sử dụng tên gọi cho phù hợp

Nhiều nhà đầu tư sử dụng tên gọi trạm thu giá BOT.
Nhiều nhà đầu tư sử dụng tên gọi trạm thu giá BOT.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc chuyển đổi từ trạm thu phí BOT sang trạm thu giá BOT.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ phí sang giá có lộ trình cụ thể và được thực hiện theo Luật Phí và Lệ phí đã được Quốc hội thông qua.

Giai đoạn trước 1/1/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38. Theo đó, "Phí sử dụng đường bộ" nằm trong danh mục phí, lệ phí quy định tại Pháp lệnh này và do Nhà nước quản lý, ban hành đối với quốc lộ thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính ban hành, đối với đường địa phương thẩm quyền UBND cấp tỉnh ban hành.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ như: Thông tư số 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ và Thông tư 159/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. 

Đối với từng dự án cụ thể, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định mức thu riêng cho từng dự án và mức thu nằm trong khung quy định chung tại Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, trước thời điểm 1/1/2017, dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được quản lý theo cơ chế phí ban hành theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Thông tư 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính".

Giai đoạn từ 1/1/2017 đến nay, Quốc hội đã ban hành Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13, hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. 

Theo danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành có 17 loại phí được chuyển thành giá sản phẩm, dịch vụ trong đó "Phí sử dụng đường bộ" được chuyển đổi thành "Giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh".

Trên cơ sở Luật phí và Lệ phí và Luật Giá, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 

Trong đó, Khoản 7, Điều 1 quy định: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ gồm: quốc lộ, đường cao tốc các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do trung ương quản lý. UBND tỉnh quy định giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh.

"Như vậy, kể từ 1/1/2017 dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được thực hiện quản lý theo cơ chế giá là phù hợp với Luật Phí và Lệ phí, Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, tại Thông tư 49, Bộ Giao thông Vận tải đã quy định rõ, đầy đủ: "Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông". Tuy nhiên, có một số trường hợp các nhà đầu tư đã sử dụng tên gọi tắt là "Trạm thu giá" tạo ra những ý kiến trong dư luận vừa qua.

"Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp thu các ý kiến của người dân, các cơ quan báo chí và sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để sử dụng tên gọi cho phù hợp", Bộ Giao thông khẳng định.

Những ngày qua, dư luận phản ánh về việc Bộ Giao thông Vận tải đổi tên trạm thu phí BOT thành trạm thu giá BOT. Một số chuyên gia cho rằng Bộ này đang đánh tráo khái niệm, lách luạta để tiếp tục nắm quyền quyết định mức thu và yêu cầu phải trả lại tên trạm thu phí BOT như ban đầu.