Bộ Giao thông "tuýt còi" Tổng công ty 36 vì muốn đóng đường Hoà Lạc - Hoà Bình

Doanh nghiệp dự án không tự ý dừng phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình trong quá trình bảo trì công trình dự án khi chưa được Bộ Giao thông chấp thuận...

Đường Hoà Lạc - Hoà Bình.

HẠNH NGUYÊN

02/04/2019 16:04

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công vừa ký Công văn gửi Công ty TNHH Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình về việc tạm dừng phục vụ trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.

Công văn nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải nhận được Văn bản số 70 của Công ty TNHH Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình về việc thông báo tạm dừng phục vụ đối với các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo hình thức BOT. Dự án này đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 10/10/2018.

"Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì công trình dự án trong quá trình khai thác; không tự ý dừng phục vụ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình trong quá trình bảo trì công trình dự án khi chưa được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận", công văn nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cũng yêu cầu Liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Thông báo kết luận số 98, hoàn thiện các thủ tục đáp ứng điều kiện thu phí nêu tại Văn bản số 2510 về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km17+100 tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình để sớm triển khai việc thu phí trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Trước đó, đại diện Tổng công ty 36 (Bộ Quốc phòng) là nhà đầu tư dự án đường Hòa Lạc-Hòa Bình cho biết, sau khi tuyến đường được thông xe ngày 10/10/2018, đến nay dự án chưa được thu phí hoàn vốn.

Doanh thu thu phí trạm Quốc lộ 6 Xuân Mai-Hòa Bình bị sụt giảm, ảnh hưởng đến phương án tài chính của nhà đầu tư. Do đó, nhà đầu tư dự án sẽ tạm dừng phục vụ đối với các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình kể từ 0 giờ ngày 15/4/2019.