18:24 22/06/2017

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tiếp tục giảm phí BOT

Kiều Linh

Việc giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng

Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ giảm giá vé cho người dân xung quanh.
Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ giảm giá vé cho người dân xung quanh.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa vừa có văn bản đề nghị các Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ theo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo Vụ Kế hoạch Đầu tư khẩn trương phân bổ và giao vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2017 cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án ngay khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời tham mưu Bộ Giao thông Vận tải thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư tư nhân.

Cục Kế hoạch Đầu tư tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh vốn ODA từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và điều chuyển vốn từ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án giải ngân chậm sang các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có nhu cầu bổ sung vốn cao hơn, có khả năng giải ngân để bảo đảm tiến độ giải ngân chung của bộ.

Vụ Đối tác công - tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam để báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương 6 sắp tới.

Đồng thời, Vụ Đối tác công - tư phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, có giải pháp giảm phí tại một số trạm thu phí BOT trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng.

Vụ Kết cấu hạ tầng, Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn.

Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với nhiều nhà đầu tư đi đến quyết định giảm phí tại một số trạm thu phí BOT như BOT Bến Thuỷ (Hà Tĩnh - Nghệ An); giảm phí tại trạm BOT Cầu Rác (Hà Tĩnh). Tại một số địa phương như Hoà Bình, Bắc Kạn, những người dân thu nhập không cao sống gần trạm thu phí cũng được giảm giá sử dụng dịch vụ.

Riêng trong năm 2016, đã có 23 trạm thu phí giảm giá. Việc giảm phí tại các các trạm thu phí BOT chủ yếu trên 5 quốc lộ quan trọng. Đó là Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc 51, Quốc lộ 1 (đoạn Tp.HCM - Trung Lương) và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới hồi đầu tháng 4, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, tinh thần giảm giá vé thì phải điều chỉnh thời gian thu phí cho nhà đầu tư và thống nhất với ngân hàng cho vay vốn. "Bộ cố gắng đáp ứng tối đa nguyện vọng của người dân trên cơ sở đề xuất của địa phương”, ông Trường nói.