19:32 24/02/2021

Bộ Kế hoạch Đầu tư bổ sung kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2020, nhiều tiêu chí tăng

NHIÊN AN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có dự thảo Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Nhiều chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Báo cáo này Chính phủ sẽ trình Quốc hội, thay thế cho báo cáo trước đó được gửi vào tháng 10/2020, trong đó có nhiều kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội được điều chỉnh tăng so với thời điểm cuối năm 2020.

Cụ thể, năm 2020 đã thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, kết quả đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có thêm 1 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu là: Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7%, số đã báo cáo là khoảng 1%; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị đạt 3,88% số đã báo cáo là 4,39%.

Bên cạnh đó có 4 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 2,91%, số đã báo cáo khoảng 2-3%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân đạt 3,23% số đã báo cáo là dưới 4%; Xuất siêu khoảng 20 tỷ USD, tương đương 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu trong khi số đã báo cáo là 7 tỷ USD, số cập nhật đến 24/12/2020 là 19,1 tỷ USD; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,85% số đã báo cáo là 90,7%.

Bộ Kế hoạch Đầu tư bổ sung kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2020 - Ảnh 1.

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 theo Nghị quyết số 85 của Quốc hội.

Cũng theo số liệu mới công bố từ MPI, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt hơn, tăng GDP đạt 2,91%, quy mô kinh tế đạt 271,2 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.779 USD, số đã báo cáo tương ứng là 261,9 tỷ USD và 2.715 USD. 

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân tăng 3,23 đảm bảo nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt thị trường tiền tệ, ngoại hối, giảm lãi suất, tập trung nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Các cân đối lớn được đảm bảo, cải thiện tích cực hơn, đặc biệt, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá đạt 545,4 tỷ USD, tăng 5,35%, số đã báo cáo là 527 tỷ USD, tăng 1,8%. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu chuyển dịch tích cực, tỷ trọng hàng hoá xuất khẩu qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu đạt 85% và tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 49,8%. 

Tính đến ngày 20/12/2020, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.43,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,6% dự toán năm. Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và đáp ứng các nhiệm vụ cấp bách phát sinh về phòng chống thiên tai, dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. 

Chất lượng tăng trưởng được nâng cao, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu thô, lao động nhân công giá rẻ và mở tín dụng, từng bước chuyển sang dựa vào ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Ước tính trong năm 2020, toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 142,72 nghìn tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng duy trì mức an toàn xấp xỉ 2%.