08:35 02/06/2016

Bổ nhiệm chủ tịch hai ngân hàng lớn

Song Hà

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ngân hàng VDB và Ngân hàng VBSP

Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách 100% vốn chủ sở 
hữu của Nhà nước, phục vụ tín dụng đối với các dự án trọng điểm của quốc
 gia, các chương trình cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.<br>
Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách 100% vốn chủ sở hữu của Nhà nước, phục vụ tín dụng đối với các dự án trọng điểm của quốc gia, các chương trình cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định về nhân sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Cụ thể, tại Quyết định 979/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Nguyễn Văn Bình đã nhận công tác khác.

Tại Quyết định 929/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Tùng, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), thay ông Nguyễn Quang Dũng, quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6/2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cho các ông: Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôi kiêm chức thành viên Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng chính sách 100% vốn chủ sở hữu của Nhà nước, phục vụ tín dụng đối với các dự án trọng điểm của quốc gia, các chương trình cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong khi đó, VBSP được thành lập nhằm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.